';

Αξεσουάρ

BlueTECH XT

BlueTECH XT

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Scanner TECH-OBD

Scanner TECH-OBD

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ OBD

TECHConnect

TECHConnect

MultiTECH

MultiTECH

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 2 ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ TECH

OptoTECH

OptoTECH

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Perfect Blue

Perfect Blue

ΦΙΛΤΡΟ LPG ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ME ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑ∆ΙΟΥ

EmuTECH Pb-Level-02

EmuTECH Pb-Level-02

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

EmuTECH Pb-Pressure-02

EmuTECH Pb-Pressure-02

TECHTronic 2.0

TECHTronic 2.0

Leak Detector

Leak Detector

ΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

TECHLevel 2.0

TECHLevel 2.0

ΑΙΣΘ. ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡ. ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ LPGTECH

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FSC03

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FSC03

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΣΕΙΡΑ TECH-200, TECH-320, TECH-320 OBD)

MAP SENSOR PTS-01

MAP SENSOR PTS-01

ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TECH ONE

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TECH ONE

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(TECH ONE)

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RGB

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RGB

Tee

Tee