';

ΦΙΛΤΡΟ LPG ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ME ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

  • Εσωτερικά πολυεστερικά ανταλλακτικά
  • Διαχωρισμός των σωματιδίων και των υγρών κλασμάτων
  • 99% αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος για σωματίδια 1 μm
  • Μέγιστη πίεση : 4,5bars
  • Εύρος θερμοκρασίας : -20°C – +120°C
  • Έξοδοι υγραερίου : 12mm
  • Διαστάσεις : 120 mm x 110 mm x 68mm