';

ΑΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

  • Βρίσκει διαρροές σε εγκαταστάσεις LPG/CNG
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες
  • Χωρίς καθάρισμα μετά την επίστρωση
  • Δεν προκαλεί διάβρωση
  • Ψεκάζει από όλες τις θέσεις
  • Ευκολία στη χρήση με μακρύ άκρο
  • Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον
  • Θερμ. λειτουργίας : -8 C – +35 C
  • 400 ml χωρητικότητα