';

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TECH ONE

  • Ψηφιακός φωτιζόμενος πίνακας ελέγχου συνδιασμένος με τον TECH ONE εγκέφαλο
  • Εξοπλισμένος με μικροεπεξεργαστή
  • Φωτισμός LED
  • Ρυθμιζόμενος φωτισμός LED
  • Ενσωματομένο buzzer
  • Ρυθμιζόμενη συχνότητα ηχητικού σήματος
  • Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού
  • Σύνδεση με 3 pin χωρίς συγκόληση καλωδίων