';

ΣΕΙΡΑ TECH-320 OBD

  • Για κινητήρες μέχρι 8 κυλίνδρους
  • Αυτόματη , «‘έξυπνη» διαγραφή κωδικών σφαλμάτων OBD
  • Αυτόματη διόρθωση χρόνου ψεκασμού LPG/CNG σε πραγματικό χρόνο , βασισμένη στις παραμέτρους από τη γραμμή OBD του ECU βενζίνης
  • OBD χαρτογράφηση κατά την οδήγηση χωρίς σύνδεση σε Η/Υ
  • Λειτουργία ως OBD scanner παραμέτρων OBD. Ανάγνωση και διαγραφή κωδικών σφαλμάτων
  • Υποστηριζόμενα OBD πρωτόκολλα:CAN (11/500; 29/500;11/250; 29/500) , ISO 14230 slow, ISO 14230 fast, ISO 1941 χρησιμοποιόντας τα ίδια καλώδια για CAN και ISO
  • Αυτοδιάγνωση λαθών και σφαλμάτων
  • Λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων με τους αλγόριθμους TECH & STANDARD
  • Περίβλημα αλουμινίου
  • Σύνδεση 56-Pin

Η TECH 320 OBD είναι μια σειρά εγκεφάλων με μικροεπεξεργαστή 56-pin, προορισμένη για κινητήρες με μέγιστο αριθμό κυλίνδρων 4-6-8 (εξαρτάται από την έκδοση του εγκεφάλου). Έχει τη δυνατότητα της παράλληλης σύνδεσης δύο εγκεφάλων ταυτόχρονα και έτσι επιτρέπεται ο έλεγχος ροής αερίου στους κινητήρες με αριθμό κυλίνδρων 10-12 και 16. Ο εγκέφαλος είναι προστατευμένος από ένα αλουμινένιο περίβλημα με διαστάσεις 114χ140χ36 mm.

 

Η έκδοση TECH 320 OBD περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και προστασίες των στάνταρ εκδόσεων TECH 320, προσφέροντας άριστη ποιότητα και πολύ καλές επιδόσεις. Επιπλέον η σειρά TECH 320 OBD επικοικωνεί με τα πρωτόκολλα: CAN ( 11/500, 29/500, 11/250, 29/500), ISO 14230 slow, ISO 14230 fast, ISO 9141. Για τη σύνδεση με το αυτοκίνητο χρησιμοποιούνται τα ίδια καλώδια ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρήσης του εγκεφάλου ως σκάνερ OBD και έτσι εκτός από την αναγνώριση σφαλμάτων και διορθώσεων μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές από τις παραμέτρους της OBD του αυτοκινήτου.

 

Η σειρά των εγκεφάλων TECH 320 OBD προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού της διαγραφής σφαλμάτων (μέγιστο 8). Ο εγκέφαλος αυτομάτως σβήνει τη λίστα με τα σφάλματα που είχαν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση άλλων δυσλειτουργιών η αυτόματη διαγραφή δεν εκτελείται γιατί η λυχνία check engine που λάμπει ενημερώνει τον οδηγό ότι πρέπει να ελέγξει το αυτοκίνητό του για τυχόν άλλη βλάβη του κινητήρα.

 

Η TECH 320 OBD αφού συνδεθεί στο σύστημα διάγνωσης του οχήματος, μαζεύει του χάρτες τιμών των διορθώσεων χρόνου, του ψεκασμού της βενζίνης και του αερίου. Αφού ενεργοποιήσετε την προσαρμογή OBD το σύστημα μόνο του αλλάζει το περιεχόμενο του μείγματος για να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των χαρτών προς το μηδέν, δηλαδή στην ιδανική ρύθμιση του αυτοκινήτου.

Η λειτουργία αναπτυγμένης αυτόματης προσαρμογής εγγυάται τη λειτουργία της εγκατάστασης υγραερίου χωρίς προβλήματα και παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος και διορθώνει το χρόνο ψεκασμού αερίου.

 

για τη σωστή σύνδεση της τεχνολογίας – 32x ελεγκτή OBD με το σύστημα OBD οχημάτων, δείτε τον ελεγκτή TECH-32x OBD – σύνδεση με το σύστημα OBD

 

Προσοχή! Η σειρά των εγκεφάλων TECH-320 OBD δεν υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα J1850 PWM και J1850 VPW. (CHRYSLER, FORD, GM γκρουπ). Τα πρωτόκολλααυτά αναγνωρίζονται από τηνπαρουσία του πιν αρ. 2, ή από τα πιν αρ. 2 και αρ. 10 στην πρίζα OBD. Γι’ αυτό τα οχήματα με τα πρωτόκολλα J1850 PWM και J1850 VPW πρέπει να είναι εξοπλισμέναμε τον εγκέφαλο TECH-224 ή την σειρά εγκεφάλων TECH-300 με την εξωτερική μονάδα διάγνωσης και επικοινωνίας SCANNER TECH-OBD.